Katja zetelt,

 

als liberaal volksvertegenwoordiger voor Open Vld voor de kieskring Oost-Vlaanderen sedert 14 oktober 2014 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Katja is vast lid van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, de Commissie voor de Naturalisaties en de Commissie voor de Verzoekschriften. Daarnaast zetelt Katja als plaatsvervanger in de Commissie voor de Justitie, de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing en de Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht.

 

In het voorjaar van  2016 werd Katja lid van de Tijdelijke Commissie Terrorismebestrijding ter vervanging van fractievoorzitter Patrick Dewael. Deze commissie werd eind 2015 in het leven geroepen om de maatregelen van de regering in het kader van de strijd tegen radicalisme en terrorisme te bespreken en te stemmen.

 

Naar aanleiding van het uitlekken van de panama-papers werd in april 2016 een Bijzondere Commissie Panama Papers opgericht. Voor Open Vld zetelden Katja en Luk Van Biesen in deze commissie. Naast fiscale fraude en het misbruik van belastingparadijzen werd er de rol van bepaalde adviseurs en tussenpersonen en meer specifiek van de financiële instellingen in dit verhaal onderzocht.

In het voorjaar van 2017 zetelde Katja in de Werkgroep Politieke Vernieuwing. Deze kwam tot stand in de nasleep van de mandatenaffaires rond Publifin, Publipart en Telenet. De werkgroep heeft een consensus bereikt over onder meer nieuwe transparantieregels, een lobbyregister, loon naar werk voor parlementsleden en het verlagen van het loon van de Kamervoorzitter.